நிறுவனத்தின் செய்திகள்

முட்டையிடும் பெட்டி பற்றி உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியும்?

2022-11-30

முட்டையிடும் பெட்டி ஒரு கோழி பண்ணைக்கு இன்றியமையாத உபகரணமாகும். இப்போது முட்டை பெட்டிகளில் பல வடிவங்கள் உள்ளன மற்றும் அவற்றின் செயல்பாட்டு முறைகள் வேறுபட்டவை. விவசாயிகள் தங்கள் கோழி பண்ணைகளுக்கு ஏற்ற முட்டையிடும் பெட்டியை தேர்வு செய்ய வேண்டும். சரியான முட்டையிடும் பெட்டியைத் தேர்ந்தெடுப்பது மற்றும் அறிவியல் மேலாண்மை திறன்கள் மட்டுமே உயர்தர முட்டைகளை உறுதி செய்ய முடியும்.

உடலியல் ரீதியாக, இனப்பெருக்கக் கோழிகள் முட்டையிடுவதற்கு சுத்தமான, உலர்ந்த, இருண்ட மற்றும் ஒதுங்கிய சூழலைத் தேடும் பழக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன. முட்டையிடும் கோழிகளும் பாதுகாப்பான இடங்களில் உற்பத்தி செய்ய விரும்புகின்றன, ஏனெனில் கோழிகள் முட்டையிடுவதற்கு சுமார் 15 முதல் 30 நிமிடங்கள் ஆகும், மேலும் ஃபலோபியன் குழாய்கள் வெளியேறும்போது மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்கவும்.


 


முட்டையிடும் பெட்டியை வடிவமைப்பதற்கான அடிப்படைத் தேவை

 

முட்டையிடும் போது, ​​கோழிகளின் உடல் வெப்பநிலை அடிக்கடி 2 â ~ 3 â உயரும், மேலும் முட்டையிடும் பெட்டிகள் நன்றாக காற்றோட்டமாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் திருடர்களிடமிருந்து விடுபட வேண்டும். எனவே, பல பக்க தட்டுகள் மற்றும் முட்டையிடும் பெட்டிகளின் பகிர்வுகள் வேலிகள் அல்லது துளையிடப்பட்டவை போன்றவை. முட்டையிடும் பெட்டியின் வடிவமைப்பு இனப்பெருக்க கோழிகளின் முட்டையிடும் இயற்கையான பழக்கத்தை சந்திக்க வேண்டும், இது பெட்டியை வடிவமைப்பதற்கான அடிப்படைத் தேவையாகும்.


 


முட்டையிடும் பெட்டியை மூங்கில், மரம், வெள்ளை இரும்பு மற்றும் பிற பொருட்களால் செய்யலாம். இருப்பினும், எந்த வகையான முட்டை பெட்டியைப் பயன்படுத்தினாலும், முட்டைகளின் எண்ணிக்கை பொதுவாக ஒரு கூட்டிற்கு 4-5 கோழிகள். முட்டையிடும் இடத்தை சரி செய்யும் பழக்கமும் கோழிகளுக்கு உண்டு. கோழிகள் முதல் முட்டை இடும் கூட்டில் முட்டையிட விரும்புகின்றன. போதுமான அளவு தரையில் முட்டைகளை அதிகரிக்கும். முட்டையிடும் பெட்டி பொதுவாக 1-2 அடுக்குகளைக் கொண்டதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு முட்டைக் கூட்டின் அளவும் சுமார் 30cm அகலம் × 35cm ஆழம் × 30cm உயரம். முட்டையிடும் பெட்டியின் கீழ் இதழ் ஒரு நகரக்கூடிய மிதி என்று கருதப்படுகிறது, மேலும் முன் தடுப்பின் உயரம் கூட்டில் போதுமான திணிப்பு வைத்திருக்க வேண்டும்.வாங்கவும்